Students

Japanese Students

2008-09
Megumi Kobayashi
Aya Hiyoshi
Yuka Shimajiri

2009-10
Kiho Ogawa
Miyuki Nagai
Emiko Naito
Shino Miyahara
Chiaki Nii
Yukari Oda
Kyohei Nakauchi

2010-11
Sayuri Mizunuma
Yoshiki Hirohata

2011-12
Aya Tabei
Yukina Maeda

2012-13
Takumi Matsuoka
Aya Murase
Yoko Mizumoto

4 yr students
Ayako Tanigaito
Miki Nakamuro
Takahiro Kohinata
Mari Anzai -?
Maiko Arai -2i

2013-14
Sayaka Nobushima
Hozumi Shiosaka
Natsuki Nathalia Hara
Ayaka Komado
Saeka Tanii
Mika Fukuda

New 4 yr students
Yoko Nayamashi
Oto Nashiyaka
Mitsuhide Suzuki

4 yr students
Yumi Yumoto – 1
Ayako Tanigaito ~2
Miki Nakamurae ~2
Mari Anzai -?
Maiko Arai -3

2014-15
Ayaka Okada
Hidemi Saito
Mana Muramatsu
Koki Kato
Kyoko Kobayakawa

2015-16
Miyu Ito
Tomomi Yamamoto
Atsushi Suzuki
Kenya Suzuki
Kenya Matsubayashi
Midori Sato

2016-17
If I left you out or have incorrect information, please notify me – I did this largely from memory and may have made errors.